Shop List

Sendai Mitsukoshi

women's
Address 4-8-15, Ichiban-choh, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Tel 022-721-6645
Open

10:00~19:30

Other
Information

Sendai Mitsukoshi 2F


Toggle Menu